Sprawdź koszty poszczególnych zajęć

Cennik

Sezon 2021/2022
Sekcja
Opłata za zajęcia
Opłata miesięczna
35 zł/zaj.
140 zł
30 zł/zaj.
120 zł
25 zł/zaj.
100 zł
25 zł/zaj.
100 zł
15 zł/zaj.
120 zł
25 zł/zaj.
100 zł
40 zł/zaj.
160 zł
15 zł/zaj.
35 zł/zaj.
140 zł
40 zł/zaj.
160 zł
25 zł/zaj.
100 zł
40 zł/para/zaj.
160 zł
20 zł/mies.
20 zł
20 zł/zaj.
80 zł
30 zł/zaj.
120 zł
30 zł/zaj.
120 zł
50 zł/zaj.
200 zł
15 zł/zaj.
60 zł
40 zł/zaj. 30 min
60 zł/zaj. 45 min
160 zł
54 zł/zaj. 45 min
72 zł/zaj. 60 min
216 zł/288 zł
40 zł/zaj. 30 min
60 zł/zaj. 45 min
160 zł/240 zł
30 zł/zaj. 30 min
120 zł
30 zł/zaj. 30 min
120 zł

Numer rachunku bankowego na który można dokonać opłat:

Dom Kultury „Rembertów”
46 1240 6162 1111 0000 4746 8573

Kontakt

Dom Kultury "Rembertów"
Al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
Tel.: 22 611 96 87
Tel.: 601 474 712
E-mail: info@dkrembertow.waw.pl
Biuletyn informacji publicznej