Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Kultury „Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Adres: al. Komandosów 8, 04-485 Warszawa
Kontakt: tel. 22 611 96 87, fax 22 673 50 67
www.dkrembertow.waw.pl 
e-mail: info@dkrembertow.waw.pl
NIP 952-18-62-335
REGON 000285936
Dyrektor: Robert Jasiński
Dom Kultury ,,Rembertów” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest miasto stołeczne Warszawa, działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz statutu nadanego Uchwałą Nr XXXII/715/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 r. Dom Kultury ,,Rembertów” posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Domu Kultury „Rembertów” mieści się w dwupiętrowym, wolnostojącym budynku na działce o powierzchni 1327 m², którego właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.

Dom Kultury „Rembertów” prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą jej jest roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Przychodami Domu Kultury „Rembertów” są:
 • dotacje budżetowe,
 • wpływy uzyskane z prowadzonej działalności,
 • środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
 • środki uzyskane z innych źródeł.
Przyjęcia interesantów i dokumentów:

Sekretariat Domu Kultury „Rembertów”
tel.: 22 611 96 87
e-mail: domkultury.rembertow@wp.pl 

Godziny przyjęć interesantów:
 • poniedziałki 14.00 - 20.00
 • wtorek 14.00 - 20.00
 • środa 14.00 - 20.00
 • czwartek 14.00 - 20.00
 • piątek 14.00 - 20.00

Dyrektor Domu Kultury „Rembertów”

Dyrektor Robert Jasiński przyjmuje w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym spotkania.

Wszystkie informacje odnośnie załatwiania spraw można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Domu Kultury „Rembertów” w godzinach przyjęć interesantów i dokumentów. Zgłoszone sprawy przekazywane są do realizacji poszczególnym pracownikom Domu Kultury „Rembertów” i załatwiane w dniach i godzinach ich pracy.

Skargi i wnioski w Domu Kultury „Rembertów” przyjmowane są przez Kierownika Administracyjnego domu kultury. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, drogą elektroniczną, a także ustnie w celu sporządzenia protokołu. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor Domu Kultury „Rembertów”. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor Domu Kultury „Rembertów”.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Kultury „Rembertów” jest udostępniana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198). Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać w sekretariacie Domu Kultury „Rembertów”, aleja Komandosów 8, Warszawa 04-485, w godzinach przyjęć interesantów i dokumentów.
Dom Kultury „Rembertów” prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
 • ewidencję pism przychodzących i wychodzących,
 • rejestr akt osobowych pracowników oraz ewidencję czasu pracy,
 • rejestr umów,
 • rejestr uczestników w poszczególnych sekcjach,
 • książkę kontroli,
 • rejestr wyjść w godzinach pracy,
 • księgę inwentarzową,
 • księgę środków trwałych i nietrwałych,
 • archiwum zakładowe.
Brak informacji
Rok 2024
Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2 maja 2024 roku dla pracowników Domu Kultury „Rembertów”

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadziła: Łucja Mróz


Rok 2023
Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 9 czerwca 2022 roku dla pracowników Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrotowego oraz środków trwałych w Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski
Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 27 grudnia 2023 roku dla pracowników Domu Kultury „Rembertów”

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadziła: Łucja Mróz

Zarządzenie wewnętrzne Nr 4 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2 stycznia 2024 roku dla pracowników Domu Kultury „Rembertów”

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadziła: Łucja Mróz


Rok 2022
Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 17 czerwca 2022 roku dla pracowników Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie odpłatności za wynajem sal i pomieszczeń w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Rok 2021
Raport o stanie zapewnienia dostępności w Domu Kultury „Rembertów”

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 4 czerwca 2021 roku dla pracowników w Domu Kultury "Rembertów" 

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Domu Kultury "Rembertów" 

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 4 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 1 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu studia nagrań w Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 5 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 1 września 2021 roku w sprawie określenia opłat za udział w sekcjach i zajęciach w Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 6 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy 24 grudnia 2021 i 7 stycznia 2022 roku dla pracowników w Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 7 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w dniu 31 grudnia 2021 roku w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Rok 2020

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury „Rembertów” m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID -19

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 14 sierpnia 2020 roku dla pracowników Domu Kultury „Rembertów”

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski 


Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 1 września 2020 roku w sprawie określenia opłat za udział w sekcjach i zajęciach w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 4 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatorów do spraw dostępności w Domu Kultury „Rembertów”

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 5 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów” z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 24 grudnia 2020 roku dla pracowników Domu Kultury „Rembertów”

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Rok 2019

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 21 czerwca 2019 roku dla pracowników Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Domu Kultury "Rembertów" w Warszawie Polityki antykorupcyjnej m.st. Warszawy

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 1 września 2019 roku w sprawie określenia opłat za udział w sekcjach i zajęciach w Domu Kultury "Rembertów" w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Rok 2018

Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 Dyrektora Domu Kultury „Rembertów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego 1 czerwca 2018 roku dla pracowników Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 1 czerwca 2018 roku dla pracowników Domu Kultury "Rembertów" w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 z dnia 1 września 2018 roku w sprawie określenia opłat za udział w sekcjach i zajęciach w Domu Kultury "Rembertów" w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Zarządzenie wewnętrzne Nr 4 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy 24 i 31 grudnia 2018 roku dla pracowników Domu Kultury "Rembertów"

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski


Rok 2017
Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2 maja 2017 roku dla pracowników Domu Kultury "Rembertów" w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 Dyrektora Domu Kultury "Rembertów" z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego 27 grudnia 2017 roku i 2 stycznia 2018 roku dla pracowników Domu Kultury "Rembertów" w Warszawie

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Rok 2016
Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 27 maja 2016 roku dla pracowników Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie.

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie określenia opłat za udział w sekcjach i zajęciach w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie [strona 1] [strona 2]

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie [załącznik str. 1] [załącznik str. 2] [załącznik str. 3] [załącznik str. 4] [załącznik str. 5] [załącznik str. 6] [załącznik str. 7] [załącznik str. 8] [załącznik str. 9]

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Rok 2015
Zarządzenie wewnętrzne Nr 1 z dnia 2 września 2015 roku w sprawie określenia opłat za udział w sekcjach i zajęciach w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie [strona 1] [strona 2]

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 2 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie określenia kwoty podlegającej refundacji zaleconych okularów korygujących dla pracowników Domu Kultury „Rembertów”.

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 3 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrotowego oraz środków trwałych w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie.

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne Nr 4 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia likwidacji (kasacji) składników majątkowych w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie.

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Rok 2014
Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2014 roku w sprawie odpłatności za wynajem sal i pomieszczeń w Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie [strona 1] [strona 2]

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Domu Kultury „Rembertów" zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw [strona 1] [strona 2] [strona 3] [strona 4] [strona 5] [strona 6] [załącznik 1] [załącznik 2 str. 1] [załącznik 2 str. 2] [załącznik 3 str. 1] [załącznik 3 str. 2]

Udostępnił i wytworzył: Dom Kultury „Rembertów”
Wprowadził: Paweł Kosowski

Kontakt

Dom Kultury "Rembertów"
Al. Komandosów 8
04-485 Warszawa
Tel.: 22 611 96 87
Tel.: 601 474 712
E-mail: info@dkrembertow.waw.pl
Biuletyn informacji publicznej