UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Pierwsze rembertowskie dyktando

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 18 października 2017

 

 

Regulamin Dyktanda

„Pierwsze Rembertowskie Dyktando 2017”

z okazji 60. rocznicy przyłączenia miasta Rembertów do Warszawy

 

1. Organizatorem „Pierwszego Rembertowskiego Dyktanda 2017” jest Dom Kultury „Rembertów” w Warszawie, Aleja Komandosów 8, 04 - 485 Warszawa, współorganizatorem – Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

2. Celem Dyktanda jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz osób związanych z Rembertowem (uczniowie rembertowskich szkół, studenci Akademii Sztuki Wojennej, osoby zatrudnione na terenie dzielnicy), sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym oraz sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu.

3. Zasady udziału w Dyktandzie i przeprowadzenia Dyktanda określa niniejszy Regulamin.

4. Zgłoszenie do udziału w Dyktandzie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zapisów niniejszego Regulaminu.

5. Udział w Dyktandzie jest dobrowolny i bezpłatny.

6. Przed przystąpieniem do pisania dyktanda każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia karty rejestracyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Zapisy do udziału w Dyktandzie będą przyjmowane w terminie do 6 listopada 2017 r.

- telefonicznie pod numerem 22 611 96 87 (w dni powszednie w godz. 13.00-20.00),

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- osobiście w sekretariacie Domu Kultury „Rembertów”, Aleja Komandosów 8, 04-485 Warszawa (w dni powszednie w godz. 13.00-20.00).

8. O udziale w Dyktandzie decyduje kolejność  zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

9. Zapisując się do udziału w Dyktandzie, uczestnik podaje imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej,  miejsce zamieszkania oraz oświadczenie o związku z dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy.

10. Uczestnicy Dyktanda otrzymają oznakowane kartki, na których należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz podyktowany tekst. Wszystkie prace będą kodowane.

11. Dyktando rozpocznie się 9 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie.

12. Tekst Dyktanda zostanie przygotowany przez prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka oraz doc. dr Grażynę Majkowską.

13. Podczas konkursu tekst Dyktanda kolejno zostanie:

- odczytany w całości;

- dyktowany zdanie po zdaniu (przed przejściem do kolejnego zdania będzie zadane pytanie o ewentualne powtórzenie zdania przed chwilą odczytanego);

- ponownie odczytany w całości.

14. Po zakończeniu czytania uczestnicy będą mieli 5 minut na oddanie napisanych przez siebie tekstów.                                                           

15. Wszystkie prace zostaną sprawdzone przez komisję (powołaną przez Organizatorów) pod nadzorem prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka bezpośrednio po zakończeniu pisania tekstu Dyktanda. W oczekiwaniu na wyniki Uczestnicy wysłuchają rozmowy prof. dr. hab. Jerzego Bralczyka i doc. dr Grażyny Majkowskiej na temat języka polskiego.

16.  Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników.

17. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

18. Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 listopada 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury „Rembertów” w Warszawie.

19. Uczestnicy będą pisać Dyktando w dwóch kategoriach:

a) kategoria młodzież – 15-18 lat,

b) kategoria dorośli.

O zwycięstwie w każdej kategorii decyduje najmniejsza liczba popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

20. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

21. Wszyscy uczestnicy Dyktanda otrzymają dyplomy za udział w Dyktandzie.

22. Organizatorzy mają prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) listy uczestników Dyktanda.

23. Uczestnicy Dyktanda wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o Dyktandzie oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych związanych z Dyktandem.

24. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

25. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Dyktandem będą Organizatorzy.

26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji podanych w zgłoszeniach Uczestników.

27.  Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rembertowsko-praskie spotkania z kuchnią i sztuką

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 16 października 2017

Pierwsze rembertowskie dyktando

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 16 października 2017

9.11.2017 r. godz. 14.00

Zapraszamy do udziału młodzież i dorosłych.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są TUTAJ.

 

Informacja sekcji brydża sportowego

Kategoria: Artykuły
Utworzono: 12 października 2017

Wyniki turnieju z dnia 17.09.2017 tutaj. Następny turniej odbędzie się 15.10.2017 o godz. 10.00